Värmepump

Brunnsborrning vid bostadshus

Det finns i olika typer av värmepumpar. En värmepump tar värmen från olika media för att värma huset. För varje del elenergi som värmepumpen behöver så får man ut ca tre delar värmeenergi.

Det vill säga man köper en kilowattimme el och får tillbaka tre kilowattimmar värme.

Bergvärme

Till bergvärmepumpar borrar man ett hål med en diameter på mellan 110-190 mm i berget och vanligtvis 70-150 m djupt. En kollektorslang förs ned med en köldbärarvätska som fångar upp värmen. Vanligtvis kan man få upp mellan 30-40 W/m. Bergvärme är den värmekälla som ger bäst och jämnast värmeutbyte under året per meter kollektorslang.

Ytjordvärme

Man tar tillvara värmen som finns i ytjorden. En 200-400 meter lång kollektorslang grävs ned på ca en meters djup i marken utanför huset. Mellanrummen mellan slangens dragning fram och tillbaka ska vara 1-1,5 meter. Här kan man få ut ca 20 W/m slang.

Sjövatten

Värmen utvinns på ungefär samma sätt som vid ytjord, men här läggs slangen ut i bottensegmentet i en sjö. Värmeutbytet är något bättre än för ytjord.

Uteluft

Värmen tas från uteluften, vilket är det billigaste värmepumpssystemet. Nackdelen är att temperaturen varierar starkt under året och dygnet. Det betyder att värmepumpen för uteluft spar mindre energi ju kallare det är utomhus. Idag klarar luftvärmepumpar värmeförsörjningen ned till ca -10 graders utomhustemperatur utan hjälp från radiatorer.

Frånluft

Fungerar som luftvärmepumpar, men man tar istället värme från den utgående ventilationsluften. Frånluftsvärmepumpar är lönsamma i hus upp till 170-200 kvm. De kräver ett fläktstyrt ventilationssystem.