Distribution av mat

Under hösten 2013 kartlade samhällsförvaltningen de transporter av mat som sker från produktionsköket Navet. Projektet omfattade förutom Navet även de företag som transporterar ut maten därifrån till exempelvis förskolor och skolor, äldreomsorg och hemtjänst.

Kontrollen koncentrerades till att övervaka hela kedjan när det gällde de kalla matlådor som levereras till hemtjänstens kunder samt att temperaturen kontrollmättes vid mottagning av varm mat på förskolorna. I de allra flesta fall hölls kylkedjan och i samtliga fall var den varma maten tillräckligt varm vid leverans.

Samhällsförvaltningen kommer att följa upp projektet under hösten 2014.