Kökslokaler i förskolor, äldreboenden och särskilda boenden

En köksbänk med kastruller, grytor och andra olika köksredskap.

Faktiska förhållanden 2013

Under året har 42 oanmälda inspektioner genomförts på förskolor, äldreboenden och särskilda boenden. Vid inspektionerna har faktiska förhållanden kontrollerats d.v.s. hur det ser ut i kökslokalerna. Följande kontrollområden har granskats:

  • Underhåll av lokaler: kan lokalernas inredning och utrustning hållas rena samt är lokalerna väl underhållna.
  • Rengöring: är det synligt rent på golv, väggar, golvbrunnar, arbetsytor samt i torrförråd, kylskåp och frysar.
  • Personlig hygien: finns handtvättmöjligheter och används arbetskläder.  
  • Temperaturer: är det lämpliga temperaturer i kylskåp och frysar samt finns termometrar tillgängliga.
  • Förvaring av livsmedel: förvaras råvaror och ingredienser under lämpliga förhållanden som förhindrar förskämning och skyddar mot kontaminering.
  • Skadedjursbekämpning: förekommer skadedjur eller spår av skadedjur i lokalerna. Är fönster och dörrar täta samt stängda.

I de fall brister har noterats så har lämpliga åtgärder diskuterats med livsmedelsföretagare samt även följts upp när så har varit nödvändigt.