Kontroll av kök, butiker och tillverkare

Matlådor på en bänk

Under 2013 genomförde Samhällsförvaltningen kontroller av större kök, stora butiker och tillverkare av livsmedel.

Samtliga besök var föranmälda och fokus låg på att gå igenom rutiner, dokumentation och faktiska förhållanden när det gällde:

  • lokaler, utrustning och underhåll
  • inköp av råvaror och förpackningsmaterial
  • temperaturer
  • utbildning
  • spårbarhet
  • hur verksamheterna arbetar med sina risker.