Märkningskontroll i butik

Matvaror i en butik

Under sommaren 2013 har samhällsförvaltningen gjort oanmälda inspektioner på åtta butiker med försäljning av färdigförpackade livsmedel, såväl butiker tillhörande kedjor som mindre kvartersbutiker. Vid inspektionerna har märkningen på färdigförpackad fryst fisk, importerade produkter och ekologiska varor kontrollerats.

På fryst fisk förekom mindre avvikelser på ungefär hälften av produkterna. Mer allvarligt var att det i två fall uppmärksammades felaktiga handelsbeteckningar på fisken antingen på produkten eller på skylten ovanför frysdisken vilket är vilseledande.

På de importerade produkterna uppmärksammades brister på ungefär två tredjedelar. De allra flesta var av mindre allvarlighetsgrad men om märkning saknas helt eller om svensk ingrediensförteckning inte finns kan det innebära en risk för t.ex. allergiker.

På de ekologiska produkterna förekom det mindre allvarliga brister på två tredjedelar men i en butik användes begreppet ekologiskt på en produkt som inte är certifierad vilket inte är acceptabelt.

De butiker som hade märkningsbrister som bedöms innebära en risk för konsumenten eller som är avsevärt vilseledande fick komma in med åtgärdsplaner för hur bristerna ska åtgärdas.