Provtagning av dryck

Ett glas dricka med sugrör och is

Prover har tagits på läsk, kolsyrat vatten, vatten från vattenautomat, slush och smoothie vid oanmälda besök hos 12 restauranger, kiosker, butiker och caféer under september 2013.

Syftet med provtagningen var att kartlägga den hygieniska kvaliteten på dessa drycker. Provtagningen kompletterades med frågor om bl.a. rengöringsrutiner.

Om drycker hanteras felaktigt finns risk för tillväxt av sjukdomsframkallande bakterier. Provtagning kan därmed ge svar på om verksamhetens rutiner fungerar.

Livsmedelsanalyser kan ge tre olika omdömen; tillfredsställande, godtagbart med anmärkning och otjänligt.

Resultat

Totalt togs 14 prover där alla utom ett bedömdes som tillfredsställande.

Resultaten tyder på att verksamheterna har tillräckliga rengöringsrutiner och erbjuder sina gäster en god hygienisk standard på dryckerna.