Provtagning semlor 2013

Under februari 2013 togs prover på semlor hos fem livsmedelsföretag i Härnösand. Fyra av fem prover var tillfredsställande och ett av proven fick resultatet godtagbart med anmärkning.

Provtagning togs hos verksamheter som gjorde egna semlor d.v.s. inga inköpta, färdigförpackade semlor har provtagits. Livsmedelsproverna togs för att kontrollera och verifiera verksamheternas egenkontroll.

En semla

Om livsmedel förvaras eller hanteras felaktigt finns risk för tillväxt av sjukdomsframkallande bakterier. Ett livsmedelsprov kan därmed ge svar på om verksamhetens rutiner fungerar.

Livsmedelsanalyser kan ge tre olika omdömen; tillfredsställande, godtagbart med anmärkning och otjänligt.