Dricksvatten 2014

Vatten som rinner ur en vattenkran

Samhällsförvaltningen har under 2014 genomfört tillsyn på ett flertal vattenverk, som omfattas av föreskrifter för dricksvatten.

Samhällsförvaltningen har:

  • Kontrollerat vattenverkens lokaler och utformning.
  • Granskat att provtagning på vattnet sker tillräckligt ofta och på lämpliga parametrar.

Dricksvatten brukar kallas vårt viktigaste livsmedel. Vi är beroende av ett konstant rent dricksvatten i tillräcklig mängd för att må bra.

Vi tycker att det är självklart att man ska kunna dricka vatten direkt ur kranen utan att bli sjuk och vi vill inte heller att vattnet ska vara grumligt, färgat eller lukta illa. Bra dricksvatten är också en förutsättning för att övrig produktion inom livsmedel ska fungera, till exempel inom skolkök, restauranger och mejerier.

Det finns kvalitetskrav på dricksvatten som tagits fram av medlemsstaterna inom EU och införlivats i svensk lagstiftning. Kvalitetskraven anger gränsvärden för:

  • Mikroorganismer
  • Kemiska ämnen i dricksvattnet.

Vid tillsyn har samhällsförvaltningen kontrollerat att dessa gränsvärden hålls.