Kompetensförsörjning inom skola och förskola

Under våren 2014 besökte samhällsförvaltningen kommunens skolor och förskolor för att gå igenom rutinerna för utbildning. Anledningen till att detta område är viktigt är att det inom skola och förskola dagligen serveras mat till många barn, däribland små barn som är känsligare än normalt liksom allergiker. Kraven på personalens kunskap och utbildning blir höga och det vilar ett stort ansvar på såväl den personal som lagar maten som på den som serverar den.