Provtagning av glass

Under sommaren 2014 tog samhällsförvaltningen prover på mjukglass och skopvatten på de15 kiosker, butiker och restauranger som säljer mjuk- och skopglass.

Syftet med provtagningen var att kontrollera den hygieniska kvalitén på dessa produkter då glass liksom de flesta andra livsmedel är känsliga för felaktig hantering.

En liten flicka som äter en våffla med mjukglass

För att undvika att glassen innehåller så pass mycket bakterier att vi riskerar att bli sjuka är det viktigt att verksamheterna har goda rutiner för rengöring och personlig hygien.

Livsmedelsanalyser kan ge tre olika omdömen; tillfredsställande, godtagbart med anmärkning och otjänligt.

Av de 16 prover som analyserades bedömdes 3 stycken med anmärkning. Det innebär att det finns brister i hanteringen men man som kund riskerar inte att bli sjuk av glassen. En trolig förklaring till att det bl.a. förekom tarmbakterier i glassen är att personal brister i exempelvis med handtvätt eller att rengöringen inte varit tillräckligt bra.