Rengöringskontroll i skolkök

Samhällsförvaltningen genomförde under sommaren 2014 ett rengöringsprojekt på samtliga kommunal skolkök, såväl skolor som förskolor samt på det centrala tillagningsköket Navet.

Projektet var inriktat på att kontrollera rengöring med hjälp av en ATP-mätare samt att rutiner för rengöring diskuterades. Efter besöken fick samtliga besökta verksamheter en inspektionsrapport med resultat och förslag på förbättrade åtgärder.

Rengöring och hygien är en otroligt viktig del inom livsmedelshantering. Kontaminering mellan livsmedel kan lätt ske om man inte är eftertänksam och noggrann med hur man arbetar. Goda rutiner för rengöring är extra viktig vid beredning av kost till känsliga konsumentgrupper såsom barn under 5 år eller personer med livsmedelsrelaterad allergi eller överkänslighet.

Överlag var resultatet bra, framförallt i jämförelse med samhällsförvaltningen tidigare erfarenheter vid liknande kontroll av andra branscher men viss förbättringspotential finns dock.

ATP-test är en snabbmetod för kontroll av rengjorda ytor. Svabbar innehållande enzymet luciferas och en ATP-mätare behövs för att utföra testet. ATP är en förkortning av adenosintrifosfat som ingår i alla cellers energimolekyler. ATP är en stabil molekyl som tål värme och förstörs därför inte vid spolningen med varmt vatten eller vid maskindisk, eventuella livsmedelsrester kan därmed spåras och bristfällig rengöring eller diskning lokaliseras.