Revision på äldreboenden, gruppboenden och särskilda boenden

Isbergssallad, klementiner, tomater och gurkor

Samhällsförvaltningen har under februari-mars 2014 genomfört 9 revisioner på olika äldreboenden, gruppboenden och särskilda boenden. Revisionerna har omfattat verksamheter som ligger i olika riskklasser så antalet kontrolltimmar per år är olika mellan verksamheterna. En del av verksamheterna har mottagningskök och en del tillagar mat själv.

En vanlig avvikelse har varit att verksamhetens rutiner inte är uppdaterade samt att det har varit oklart till vilken grad personalen har följt aktuella rutiner. Positivt var dock att flertalet hade påbörjat ett arbete med att ta fram nya rutiner, och eftersom detta var ett pågående arbete kommer det att följas upp vid kommande livsmedelskontroller. Avvikelser från tidigare kontroller har även följts upp och dessa har i stort sett varit åtgärdade.

Revisionerna var föranmälda besök med syfte att tillsammans med verksamhetsutövare diskutera verksamhetens egenkontroll, d.v.s. vilka rutiner som finns för livsmedelshanteringen, om rutinerna är uppdaterade och huruvida rutinerna följs eller inte.