Revision på bagerier

Bröd i en korg

Samhällsförvaltningen har under februari - mars 2014 genomfört tre revisioner på bagerier. Få avvikelser har noterats med hänsyn till omfattningen på kontrollerna och bageriernas grundförutsättningar för säkra livsmedel bedöms som goda.  En avvikelse har noterats angående märkning/presentation av livsmedel och en annan avvikelse noterades vad gäller temperaturkontroll. Avvikelserna har diskuterats med verksamhetsutövarna som avsett att åtgärda det som påtalats. Uppföljning kommer att ske vid nästa planerade livsmedelskontroll.  

Vid revisionerna har vi kontrollerat verksamhetens rutiner för utbildning, råvaror och förpackningsmaterial, mottagningskontroller, spårbarhet, hygien, temperaturer, allergier och märkning. Vid revisionerna har även en genomgång av lokalerna gjorts.

Revisionerna var föranmälda besök med syfte att tillsammans med verksamhetsutövaren diskutera verksamhetens egenkontroll, d.v.s. vilka rutiner som finns för livsmedelshanteringen, om rutinerna är uppdaterade och huruvida rutinerna följs eller inte.