Provtagning av salladsbufféer

Salladsblad

Det har blivit allt vanligare med salladsbufféer i livsmedelsbutiker där kunderna själva blandar sin sallad. Liknande bufféer finns sedan tidigare på restauranger och i skolkök. Samhällsförvaltningen har genomfört kontroll och provtagning på salladsbufféerna för att kartlägga den hygieniska kvaliteten på bufféernas produkter.

Oanmälda kontroller samt provtagningar har utförts på 12 skolor, 24 restauranger och 5 butiker.

Totalt togs 150 prover, varav 31 var godtagbara med anmärkning och 1 prov otillfredsställande. Livsmedlet som var otjänligt togs genast bort från salladsbuffén. Andelen godtagbara med anmärkning var relativ hög vilket tyder på att många av verksamheterna har ett behov av att förbättra sina hygienrutiner, rutiner för rengöring och bättre kylförvaring.

Laboratoriet bedömer provsvaren på valda parametrar och ger provet något av följande utlåtanden:

  • Tillfredställande: När livsmedlet är bra och kan ätas utan risk.
  • Godtagbart med anmärkning: När livsmedelshanteringen visar brister, men det är inte skadligt för hälsan.
  • Otillfredsställande: När livsmedlet innehåller så högt antal bakterier att den som äter det riskerar att bli sjuk.