Spårbarhet av nötkött på restaurang

Under våren 2014 deltog samhällsförvaltningen i Livsmedelsverkets projekt "Nötkött på restaurang".

Syftet med projektet var att kontrollera att det nötkött som serveras på restauranger är köpt av registrerade eller godkända företag, att det kött som enligt menyn serveras är det kött som köps in samt om köttet har rätt ursprungsmärkning.

En talrik mat

Kontroller skedde oanmält på nio restauranger som på sin meny har rätter som biff, oxfilé eller entrecôte. Brister uppmärksammades vid en tredjedel av besöken.