Allergener i oförpackade livsmedel

Samhällsförvaltningen har under året informerat livsmedelsföretagare om att den så kallade informationsförordningen har börjat gälla i Sverige och andra EU-länder. En av de större förändringarna i förordningen var att det blev obligatoriskt att kunna lämna information om vilka allergener som ingår i de oförpackade livsmedel som säljs. Med allergener menas de ämnen som är vanliga orsaker till allergi, eller annan överkänslighet.

Tidigare var det enbart obligatoriskt att ge allergiinformation när livsmedel såldes färdigförpackade. Nu gäller kravet även oförpackade livsmedel. För dig som konsument innebär det att när du är på café, restaurang eller liknande ska kunna få veta om en maträtt, bakverk etc. innehåller allergener.

Under 2016 fortsätter arbetet med att informera om de nya reglerna samt kontrollera att de efterföljs.