Dricksvatten

Samhällsförvaltningen har under året genomfört tillsyn på några av kommunens vattenverk. Samhällsförvaltningen har;

  • Kontrollerat vattenverkens lokaler och utformning.
  • Granskat vattenverkens reservoarer samt rutinerna för drift och tillsyn av reservoarerna.

Reservoarer används för att lagra dricksvatten både vid vattenverken och ute på ledningsnätet. Reservoarer ingår i vattenverkets distributionssystem för att;

  • Hålla en jämn trycknivå hos konsumenterna
  • Utjämna variationer i förbrukningen
  • Utgöra reserv vid till exempel driftavbrott och för brandsläckning