Faktiska förhållanden

Samhällsförvaltningen har under året genomfört ett flertal oanmälda inspektioner. Vi har granskat faktiska förhållanden, d.v.s. tittat på hur det ser ut i kökslokalerna vid tiden för inspektionen.

Verksamheter som har fått oanmälda kontroller är:

 • Restauranger
 • Caféer
 • Skolkök
 • Förskolekök
 • Särskilda boenden
 • Butiker

Det som har kontrollerats är:

 • Underhåll av lokaler
 • Rengöring
 • Hantering och förvaring
 • Temperaturer
 • Personlig hygien
 • Skadedjursbekämpning
 • Avfallshantering

I de fall avvikelser har noterats så har detta tagits upp med verksamhetsutövaren. Exempel på avvikelser som har uppmärksammats är otäta ytterdörrar (risk för skadedjursintrång), olämplig förvaring av livsmedel (risk för kontamination) samt bristfällig städning.