Frityrolja

Pommes frites i en fritös

Samhällsförvaltningen har under 2015 genomfört ett frityroljeprojekt inom livsmedelskontrollen. Syftet med projektet var att kontrollera livsmedelsverksamheternas rutiner kring hantering av frityroljan samt kvalitén på oljan. Projektet har även varit kopplat till miljöbalken, då det ingick att granska hanteringen av den uttjänta oljan.

I projektet ingick totalt 42 verksamheter varav 4 av dem uteslöts då det visade sig att de inte hade någon verksamhet kopplat till projektet. Kontrollen har skett genom oanmälda inspektioner, där verksamhetsutövaren fått svara på frågor utifrån en framtagen checklista och frityroljans kvalité har kontrollerats genom mätning. Vid mätningen mättes frityroljans TPM-värde. TPM står för Total Polar Materials och värdet beskriver i vilken omfattning oljan har åldrats på grund av upphettning.

Drygt en tredjedel av alla verksamheter hade en fritös vars olja var av dålig kvalitet enligt mätningen. Några av de verksamheter som fått ett dåligt mätresultat har uppgett att de byter frityrolja vid behov. Man säger sig göra en visuell bedömning av oljan samt av hur livsmedlen reagerar vid friteringen. Samhällsförvaltningen har bedömt att byta olja ”vid behov” är otillräckligt i många fall, då oljan lätt hinner bli dålig innan den byts och det är även svårare för verksamhetsutövaren att hålla koll på när oljan är bytt senast. Samhällsförvaltningen har i det här projektet kommit fram till att det är bättre att byta oljan efter ett fast intervall. Vid hög belastning bör verksamheterna vara uppmärksamma på att oljan kan behöva bytas oftare. För verksamheter som använder fritösen dagligen kan en gång i veckan vara lämpligt, behovet kan dock variera kraftigt mellan verksamheterna.

När det gäller hantering av avfallet uppger ungefär hälften att de lämnar sin uttjänta frityrolja till HEMAB och andra hälften av gruppen att de som låter ett företag, som t.ex. Sveprol eller Svensk Fettåtervinning, hämta den. Ett fåtal hanterar den på annat sätt, t.ex. att de lämnar den på Högberget i Kramfors, eller har den i ett förråd då de inte vetat vad de ska göra med oljan.

Viktigt: Uttjänt frityrolja och spillfetter klassas som hushållsavfall, vilket betyder att HEMAB har monopol på att transportera och hantera avfallet. Verksamheter får alltså inte själva transportera avfallet och externa transportörer som inte är upphandlade av kommunen får heller inte transportera avfallet.