Rengöringskontroll

Samhällsförvaltningen har under året genomfört rengöringskontroller med hjälp av en ATP-mätare samt att rutiner för rengöring diskuterades. Efter besöken fick samtliga besökta verksamheter en inspektionsrapport med resultat och förslag på förbättrade åtgärder.

ATP-test är en snabbmetod för kontroll av rengjorda ytor. Svabbar innehållande enzymet luciferas och en ATP-mätare behövs för att utföra testet. ATP är en förkortning av adenosintrifosfat som ingår i alla cellers energimolekyler. ATP är en stabil molekyl som tål värme och förstörs därför inte vid spolningen med varmt vatten eller vid maskindisk, eventuella livsmedelsrester kan därmed spåras och bristfällig rengöring eller diskning lokaliseras.

Projektet fortsätter under år 2016.