Revision förskolor

Samhällsförvaltningen har under året genomfört revisioner på både kommunala och privata förskolor.

Revisionerna var föranmälda besök med syfte att tillsammans med verksamhetsutövare diskutera verksamhetens egenkontroll, dvs. vilka rutiner som finns för livsmedelshanteringen, om rutinerna är uppdaterade och huruvida rutinerna följs eller inte.