Allergener i oförpackade livsmedel

Under 2016 har arbetet fortsatt med att informera verksamheterna om de nya reglerna som har börjat gälla i Sverige och andra EU-länder.

De verksamheter som fick information om de nya reglerna år 2015 har fått uppföljning för att kontrollera att verksamheterna uppfyller det nya lagkravet om tillhandahållande av allergeninformation till konsumenter.