Provtagning bagerier

Under hösten 2016 har samhällsförvaltningen tagit prover hos bagerier på produkter som enligt ingrediensförteckningen är bakad utan gluten och/eller mjölkprotein. Även rutiner för allergihantering har diskuterats.

I båda proverna som togs på produkter som enligt ingrediensförteckningen är bakad utan mjölk påvisades kasein, som är ett mjölkprotein.

Av de 3 prover som togs på produkter som enligt ingrediensförteckningen är bakad utan gluten, påvisades relativt låg halt av gluten i en av produkterna.

Resultatet visar att hanteringen av allergikost inte alltid säkerställer att maten är säker för allergiker. Kunskap och bra rutiner för hanteringen av allergikost är avgörande för en säker hantering.

Brister som noterats har krävt uppföljning i form av att handlingar inlämnats.