Provtagning fisk

Under året har samhällsförvaltningen deltagit i ett samordnat kontrollprojekt genom Livsmedelsverket. Syftet med projektet är att kartlägga förekomsten av Listeria monocytogenes i kallrökt/gravad fisk samt skivade charkprodukter i butiker.

Infektion med Listeria monocytogenes kan orsaka mycket allvarlig sjukdom hos personer med nedsatt immunförsvar. Till riskgrupperna hör bland annat gravida, äldre, personer med cancer eller personer som genomgått en transplantation. Sjukdomen är relativt ovanlig men under de senaste årtiondena är trenden att antalet fall ökar, både i Sverige och i övriga Europa.

Av de 21 prover som togs påvisades Listeria i 2 stycken prover, men enbart i så låga halter att det inte finns risk att bli sjuk.