Provtagning glass

Under sommaren 2016 tog samhällsförvaltningen prover på mjukglass på de 14 kiosker, butiker och restauranger som säljer mjukglass.

Syftet med provtagningen var att kontrollera den hygieniska kvalitén på dessa produkter då glass liksom de flesta andra livsmedel är känsliga för felaktig hantering.

Livsmedelsanalyser kan ge tre olika omdömen; tillfredställande, godtagbart med anmärkning och otjänligt.

Av de 14 prover som togs bedömdes 2 stycken som otjänligt. Det innebär att det finns brister i hanteringen men man som kund riskerar inte att bli sjuk. En trolig förklaring till anmärkning i resultaten är att personal brister i exempelvis med handtvätt eller att rengöringen inte varit tillräckligt bra.