Rengöringskontroll

Samhällsförvaltningen fortsätter från tidigare år med att genomföra rengöringskontroller med hjälp av en ATP-mätare samt att rutiner för rengöring diskuterades.