Så kontrolleras maten

En man utför en kontroll av ett kök

Samhällsnämndens kontroll

Den största delen av den kontroll som samhällsförvaltningens personal utför ute i verksamheterna är planerad och kan ske både oanmält och tidsbokat beroende på syftet med kontrollbesöket.

Hela eller delar av verksamheten kan kontrolleras och ibland sker provtagning. Utöver detta sker utredningar och ibland provtagning vid klagomål eller misstänkta matförgiftningar.

Hur går kontrollen till?

Vid vår kontroll läggs stor vikt vid att verksamheterna har kunskap och förutsättningar för att ge dig som kund säker mat. Vi tittar på hur maten förvaras och hanteras men även om lokalen, utrustningen och inredningen är i bra skick samt att det är rent och snyggt. Utöver detta diskuterar vi också verksamhetens rutiner och kontrollerar deras dokumentation. Efter besöket skrivs en rapport med eller utan konstaterade brister.

Om vi upptäcker många brister eller om de är allvarliga kan vi agera på olika sätt. Det vanligaste är att bristerna påpekas och eventuella beslut om sanktioner tas. Upptäcks allvarliga brister kan Samhällsförvaltningen stänga hela eller delar av verksamheten, det är inte speciellt vanligt.