Starta nytt eller ta över ett företag i livsmedelsbranschen

Kock arrangerar mat på en talrik

Funderar du på att starta nytt eller ta över ett livsmedelsföretag? Då ska ditt företag registreras, eller i vissa fall godkännas, hos den behöriga kontrollmyndigheten. Oavsett krav på registrering eller godkännande ska företaget ha passande lokaler och utrustning samt ett system för den egna kontrollen. Du måste även meddela kontrollmyndigheten om du vill göra större förändringar i verksamheten eller om verksamheten upphör.

Läs mer på kommunens hemsida

Blanketter på Härnösands kommuns hemsida

Du som företagare ansvarar för de livsmedel du tillverkar, transporterar, lagrar eller säljer.

Livsmedel som handskas felaktigt kan få allvarliga följder. Det är du som livsmedelsföretagare som bär ansvaret om något blir fel. Du måste alltså tänka i förväg. Det är viktigt att du och din personal har kunskap om smittämnen, kontamination, allergier och hygien.

För att göra det enklare för småföretagare har följande broschyrer publicerats av Livsmedelsverket:

Läs mer i Livsmedelsverkets broschyrer

Öppna kaféPDF (pdf, 853.1 kB)
Försäljning av små mängderPDF (pdf, 504.7 kB)
Importera färdigförpackade livsmedelPDF (pdf, 1.2 MB)

Bilder på Livsmedelsverkets företagsbrochyrer