Tillfällig hantering av livsmedel

En person som serverar mat från en grill

Vad får jag göra utan tillstånd?

I de flesta fall ska tillfälliga verksamheter som marknadsstånd, restaurangtält, uppställning av korvvagnar och liknande registreras hos Samhällsförvaltningen.

Det finns vissa undantag från kravet på registrering eller godkännande för privatpersoner som tillfälligt hanterar livsmedel i liten skala för försäljning eller servering till allmänheten. Det skulle exempelvis kunna röra sig om aktiviteter som kyrkbasarer, julmarknader, skolklasser som säljer bullar eller liknande.
 
Det kan dock vara svårt att själv avgöra om hanteringen ska godkännas, registreras eller faller utanför lagstiftningens krav. För närmare besked, kontakta därför någon av oss som arbetar med livsmedel på Samhällsförvaltningen så diskuterar vi tillsammans.