Om olyckan är framme

Om du råkar ut för en olycka där olja, drivmedel eller andra kemiska ämnen läcker ut i omgivningen ska du först kontakta räddningstjänsten (telefon: 112), samt därefter Samhällsförvaltningen.

Kontakta samhällsförvaltningen

Vid utsläpp till följd av olyckor är det inte möjligt att i förväg lämna in en skriftlig anmälan. Däremot är du alltid skyldig att muntligt upplysa Samhällsförvaltningen om föroreningen.

Blankett för akuta saneringsåtgärderPDF (pdf, 223.4 kB)