Vattenvård

Klubbsjön på Härnön

Klubbsjön

Härnösands kommun ligger vid kusten och har många vattendrag och sjöar.

Samhällsförvaltningen är på olika sätt inblandad i frågor gällande till exempel skydd av
dricksvatten, förhindra försurning och övergödning av vattendrag och att kontrollera
vattenkvalitén på de kommunala strandbaden. Det är av vikt att statusen i våra
vatten inte försämras.

Vattendelegationen för Bottenhavets vattendistrikt har den16 december 2016 beslutat om en ny förvaltningsplan för sitt område. Den gäller för åren 2016-2021.
Läs mer:
Vattenmyndigheternas hemsidalänk till annan webbplats

Härnösands kommun kommer aktivt, och i samråd med Länsstyrelsen, att arbeta utifrån den åtgärdsplan som fastställts av Vattenmyndigheten. Vi bevakar att
miljökvalitetsnormerna följs i våra ärenden, både när vi hanterar planer och
när vi bedriver tillsyn.