Algblomning

Algblomningen kallas det när växtplankton anhopar sig i stora mängder i vattnet som leder till att vattnet grumlas, ändrar färg och bildar ett lager på vattenytan.

Algblomning kan i vissa fall producera gifter som kan vara farliga för människan. Men oftast är det en helt naturlig och ofarligt process. Eftersom det inte går att skilja ofarliga algblomningar från giftiga med blotta ögat bör man undvika bad på platser med algblomning.

Det är särskilt viktigt att inte låta barn komma i kontakt med vattnet då de kan få i sig algerna och bli allvarligt sjuka. Husdjur bör också hållas borta från algblomningarna, eftersom de kan få i sig större mängder alger genom att dricka vattnet eller slicka päls och tassar sedan de gått i vattnet.

Solnedgång

Vid observation rapportera till Samhällsförvaltningen!

Monika Bertgren
Telefon: 0611 - 34 81 07