Förbud mot utsläpp av toalettavfall från fritidsbåtar

Fritidsbåtar i Härnösands hamn

Från den 1 april 2015 är det förbjudet att släppa ut toalettavfall från fritidsbåtar i hav, sjöar och vattendrag i Sverige. Läs mer i informationsmaterial från Transportstyrelsen.

Enligt gällande regelverk ska varje fritidsbåtshamn tillhandahålla mottagningsanordning för latrin från fritidsbåtar förutsatt att det finns ett behov av det i hamnen. Mottagningsanordningen ska anpassas efter båtarnas behov.

Samhällsförvaltningen har skickat ut information om förbudet till fem fritidsbåtshamnar i Härnösands kommun.

Läs mer:

Transportstyrelsen "Töm inte i sjön"PDF (pdf, 1.6 MB)

Transportstyrelsen "Mottagning av avfall från fritidsbåtar"PDF (pdf, 1.6 MB)