Vindkraft

Vindkraftverk

Storleken på en vindkraftsanläggning avgör vilka regler och förutsättningar som gäller. Små och medelstora vindkraftsanläggningar handläggs av kommunen, utom de allra minsta. De största anläggningarna beslutas av länsstyrelsen, men kommunen har i dessa fall möjlighet att säga nej.

Små vindkraftsanläggningar

Små vindkraftverk delas in i miniverk och gårdsverk. Miniverken är vindkraftverk som kräver bygganmälan, men ingen miljöanmälan eller miljötillstånd. Gårdsverken däremot är bygglovpliktiga, men kräver inte någon miljöanmälan.

Medelstora vindkraftsanläggningar

Medelstora vindkraftsanläggningar kräver miljöanmälan och bygglov. Dessa ärenden handläggs av samhällsnämnden.

Stora vindkraftsanläggningar

Ärenden som gäller stora vindkraftsanläggningar handläggs av länsstyrelsen. Vindkraftverk som fått tillstånd från länsstyrelsen behöver inte söka bygglov.

För stora vindkraftsanläggningar krävs ett godkännande från kommunfullmäktige för att få tillstånd. Om kommunen säger nej kan inte länsstyrelsen ge tillstånd till parken. Samhällsnämnden har i stora vindkraftsärenden i uppdrag att komma med synpunkter till länsstyrelsen.

För information om bl.a. prövningsprocessen, lagar, förordningar och föreskrifter som kan vara aktuella för vindkraftverk, se "Vindlov" här till höger,

Politisk viljeyttring om vindkraftens lokala nyttaPDF (pdf, 432 kB)
Vindkraft i Härnösand - Tillägg till översiktsplanPDF (pdf, 4.6 MB)