Nyheter - Boende, miljö och trafik

Nyheter - Boende, miljö och trafik

 • Publicerat: 2018-01-16 i Boende, miljö och trafik
  Karta över Torsvik med fastigheten Torsvik 6 samt dev al Torsvik 1 markerade. Plan för nya bostäder på Torsvik
  Den som vill tycka till om förslaget har på sig fram till 5 februari.Här hittar du alla handlingar i ärendet
 • Publicerat: 2018-01-12 i Boende, miljö och trafik
  Vy mot Nattviken med en telefon i förgrunden. Ny e-tjänst gällande läkarutlåtande för ansökan av färdtjänst/riksfärdtjänst
  Nu finns det en ny e-tjänst som gör det möjligt för läkare att skicka in ett läkarutlåtande som styrker funktionsnedsättningen i samband med att man söker färdtjänst/riksfärdtjänst...
 • Publicerat: 2018-01-05 i Boende, miljö och trafik
  Niclas Hälldahl, teknikchef på samhällsförvaltningen. Snöröjningen ska bli bättre
  Väderläget mellan jul och nyår har ställt snöröjningen på hårda prov och många Härnösandsbor har hört av sig till kommunen med frågor och klagomål.
 • Publicerat: 2017-12-29 i Boende, miljö och trafik
  traktorer som arbetar med snöröjning Snöröjning och trafik i Härnösand
  Det har snöat och regnat mycket i Härnösands kommun de senaste dagarna. Läget på vägarna är besvärligt.Det är NCC som sköter snöröjning i Härnösand på uppdrag av Härnösands kommun....
 • Publicerat: 2017-12-20 i Boende, miljö och trafik
  Två bussar på Nybrogatan i Härnösand Subventionerad kollektivtrafik försenas
  Den nya taxan för kollektivtrafiken inom Härnösands kommun kommer inte att införas vid årsskiftet som det var tänkt. Förseningen beror på att frågan har stött på hinder hos Kollekt...
 • Publicerat: 2017-12-15 i Boende, miljö och trafik
  Två cyklister längs en landsväg sommartid Bra dialog om vägsträckan mellan Bondsjö och Brunne
  Hur skapar vi en bra och säker väg för oskyddade trafikanter mellan Bondsjö och Brunne, det som är väg 718? Den frågan diskuterades under ett dialogmöte med allmänheten som Härnösa...
 • Publicerat: 2017-12-06 i Boende, miljö och trafik
  Härnösandshus får direktiv om bygga högre och att bygga i trä
  Kommunstyrelsen i Härnösand vill uppdatera och komplettera ägardirektivet till det kommunala bolaget Härnösandshus. Förändringarna handlar framförallt om frågor kopplade till byggn...
 • Publicerat: 2017-12-06 i Boende, miljö och trafik
  Två vindsnurror med himmlen som bakgrund. Kommunstyrelsen ger klartecken till vindkraftverk på Spjutåsberget
  Härnösand kan få två nya vindkraftverk på Spjutåsberget söder om Härnösand. Det sedan kommunstyrelsen i Härnösand beviljat Härnösands Energi och miljö AB en investering på 77 miljo...
 • Publicerat: 2017-12-06 i Boende, miljö och trafik
  Flygbild över Härnösands norra inlopp. Härnösand stiger - landhöjningen ska bli synlig
  Varje år sker det en landhöjning i Härnösand med ungefär åtta millimeter. På 1300-talet gick vattenlinjen runt Härnön i linje med nuvarande Köpmangatan och på 800-talet gick vattne...
 • Publicerat: 2017-11-23 i Boende, miljö och trafik
  Isbana med skridskoåkare Ny isbana på Mellanholmen
  I vinter blir det en isbana för allmänheten på Mellanholmen. Kommunfullmäktige beslutade i maj om att en centralt belägen isbana ska anläggas och samhällsnämnden har nu beslutat at...
 • Publicerat: 2017-11-23 i Boende, miljö och trafik
  Idéskiss över Nybrogatan i framtiden. Tyréns får göra förstudie för Nybrogatan
  Det blir Tyréns som får göra en förstudie för framtidens Nybrogatan. Det beslutade samhällsnämnden vid sammanträdet den 23 november. Tyréns ska nu arbeta vidare i en process för at...
 • Publicerat: 2017-11-21 i Boende, miljö och trafik
  tre personer på ett tak som lägger takpannor 2,6 miljoner till bostadsbyggande i Härnösand
  Härnösand får 2,6 miljoner i statligt stöd för bostadsbyggande. Det har Boverket beslutat. De sköter detta stöd på uppdrag av regeringen som har infört ett statsbidrag till kommune...
 • Publicerat: 2017-11-16 i Boende, miljö och trafik
  Den halvt nedbrunna Viksjö gamla skola. Saneringen av Viksjö gamla skola påbörjad
  Fastighetsägaren till Viksjö gamla skola har nu påbörjat saneringen efter den brand som drabbade byggnaden i april 2016.
 • Publicerat: 2017-11-13 i Boende, miljö och trafik
  Brasa som brinner i en kamin. Tänd brasan i toppen
  När det blir vinter är det många som eldar i kaminer och spisar. Men det gäller att elda på rätt sätt för att inte sprida hälsofarlig och illaluktande rök. Bland annat ska brasan t...
 • Publicerat: 2017-11-10 i Boende, miljö och trafik
  Mobiltelefon med Nattviken i bakgrunden Ansökan om färdtjänst som e-tjänst
  Allt fler gör sina ärenden hos kommunen direkt här på vår webbplats. Fler e-tjänster är igång och fler kommer. Nu kan man ansöka om färdtjänst direkt via en e-tjänst här på kommune...
 • Publicerat: 2017-11-01 i Boende, miljö och trafik
  Titta på förslagen om Nybrogatan

  Nu finns de tre översiktliga förslagen om hur Nybrogatan kan se ut i framtiden att läsa här på kommunens hemsida.
  De tre konsulterna Tyréns, Sweco och WSP presenterade sina förslag ...
 • Publicerat: 2017-10-31 i Boende, miljö och trafik
  Vintergata med hus och bil Hämta sandningssand
  Privata fastighetsägare i Härnösands kommun kan utan kostnad hämta sandningssand utanför NCC, Verkstadsvägen 17.Under vintern delar NCC Roads AB ut sand varje tisdag mellan klockan...
 • Publicerat: 2017-10-31 i Boende, miljö och trafik
  Ångvält plattar till röd asfalt på Storgatan i Härnösand. Röd asfalt för första gången
  Nu läggs röd asfalt för första gången i Härnösand. Det är cykelöverfarten i korsningen Storgatan/Hospitalsgatan som får röd asfalt, totalt tolv meter. Röd asfalt har på många plats...
 • Publicerat: 2017-10-30 i Boende, miljö och trafik
  Vattenkran i ett kök. Klartecken för vattnet i Fröland, Järsta och Gådeå by
  HEMAB har nu återtagit sin rekommendation att koka dricksvattnet i Fröland, Järsta och Gådeå by.Rekommendationen att koka vattnet berodde på misstankar om att det kunde ha kommit i...
 • Publicerat: 2017-10-27 i Boende, miljö och trafik
  Höns som äter ur en kopp. Upp till fem höns utan avgift
  Nu kan det bli möjligt att hålla upp till fem höns utan att behöva betala avgift för prövning och tillsyn. Det beslutade samhällsnämnden att föreslå vid sitt sammanträde i oktober....
 • Publicerat: 2017-10-27 i Boende, miljö och trafik
  Idéskiss över Nybrogatan i framtiden. Tre förslag för ”nya” Nybrogatan
  Nyligen fick tre konsulter i uppdrag att göra förslag om hur Nybrogatan kan byggas om till en modern paradgata. I alla tre förslagen lyfts gång- och cykeltrafiken fram och får egna...
 • Publicerat: 2017-10-26 i Boende, miljö och trafik
  Skisseer på en planerad utbyggnad av Ångermanlands tingsrätt. Tingsrätten vill bygga ut
  Ångermanlands tingsrätt behöver mer utrymme och fastighetsägaren vill därför bygga ut lokalerna i korsningen Backgränd/Norra Kyrkogatan. Själva utbyggnaden är planerad på innergård...
 • Publicerat: 2017-10-25 i Boende, miljö och trafik
  Skiss över hur den ombyggda Kronholmskajen ska se ut. Nu byggs Kronholmskajen om
  I mitten av november börjar Kronholmskajen att byggas om. Det ska byggas en helt ny kaj med trädäck på en 160 meter lång sträcka från piren in mot Nybron.
 • Publicerat: 2017-10-24 i Boende, miljö och trafik
  Vattenkran i ett kök. Koka dricksvattnet i Fröland, Järsta och Gådeå by
  HEMAB rekommenderar boende i Fröland, Järsta och Gådeå by att tills vidare koka dricksvattnet. Orsaken är att föroreningar kan ha kommit in i samband med arbete på vattenledningarn...
 • Publicerat: 2017-10-17 i Boende, miljö och trafik
  Tre män som arbetar med den nya Gerestabron Ny bro tar form
  Nu byggs en ny träbro över Gerestabäckens utlopp vid Bryggaren strand. Brofundamenten har gjutits och därefter ska själva bron byggas och kläs i trä.
 • Publicerat: 2017-10-12 i Boende, miljö och trafik
  Tåg vid Härnösand central. Stormöte för Nya Ostkustbanan
  Vinsterna med ett dubbelspår mellan Gävle, Sundsvall och Härnösand är många. Det är kommunerna längs sträckan övertygade om. Fredag den 13 oktober hålls ett stormöte i Gävle under ...
 • Publicerat: 2017-10-10 i Boende, miljö och trafik
  Storgatan i Härnösand. Stopp på Storgatan
  Nu fortsätter fjärrvärmearbetet i centrala stan med en etapp på Storgatan, från cirka 80 meter norr om Pumpbacksgatan och fram till Bergsgatan/Norra Nygränd. Sträckan är helt avstä...
 • Publicerat: 2017-10-06 i Boende, miljö och trafik
  Parkerade bilar på parkeringsplats Ansökan om Parkeringstillstånd för rörelsehindrad som e-tjänst
  Nu kan man ansöka om Parkeringstillstånd direkt på vår hemsida med hjälp av en e-tjänst. Det går att göra en ny ansökan eller en ansökan om förlängning av befintligt parkeringstill...
 • Publicerat: 2017-10-04 i Boende, miljö och trafik
  Lyktstolpar på Trädgårdsgatan utanför Prismahuset. Bättre belysning på torget skapar mer trygghet
  Efter den senaste tidens oroligheter i centrum satsar Härnösands kommun på bättre belysning på och runt Torget. De befintliga lyktstolparna får starkare ljuskällor och dessutom ska...
 • Publicerat: 2017-10-03 i Boende, miljö och trafik
  Rondellen i korsningen Gånsviksvägen/Brännavägen. Trafikljus i Gånsviksrondellen
  Under den närmaste månaden blir det begränsad framkomlighet i rondellen vid Gånsviksvägen/Brännavägen. Det är plattorna i övergångsställena som ska bytas ut och arbetet kommer att ...
 • Publicerat: 2017-09-29 i Boende, miljö och trafik
  Algblomning i centrala Härnösand
  Under veckan har Informationscentralen fått in flera rapporter om algblomningar längs Bottenhavets kust, bland annat i centrala Härnösand. Sannolikt är det blågröna alger som kan p...
 • Publicerat: 2017-09-28 i Boende, miljö och trafik
  Viksjö gamla skola saneras
  Nu ska den brandskadade gamla skolan i Viksjö saneras. Fastighetsägaren fick tidigare i våras ett föreläggande att utföra saneringen, men då ingenting har hänt har nu samhällsnämnd...
 • Publicerat: 2017-09-27 i Boende, miljö och trafik
  En man i regnkläder tittar upp mot regnet EU-projekt ska hjälpa kommuner möta framtidens klimat
  Skyfall och värmeböljor riskerar i framtiden att bli en del av vardagen även för svenska kommuner.
 • Publicerat: 2017-09-27 i Boende, miljö och trafik
  Nu kan du beställa Nybyggnadskarta via e-tjänst.
  Nu har du möjlighet att beställa din Nybyggnadskarta via e-tjänst från kommunens hemsida. Nybyggnadskartan är ett underlag när du ska bygga på din fastighet, på den ritar du in och...
 • Publicerat: 2017-09-15 i Boende, miljö och trafik
  Två män sätter solpaneler på ett tak Har du funderat på att sätta solpaneler på ditt hus?
  Prova gärna vår nya solkarta. På solkartan kan du göra beräkningar och se hur mycket el du kan producera på tak och fasader.

 • Publicerat: 2017-09-14 i Boende, miljö och trafik
  Buss vid hållplatsen Rådhuset Härnösand först i världen med att testa ny flexibel kollektivtrafik
  Härnösand blir testmiljö i ett projekt för att utveckla framtidens kollektivtrafik. Kommunstyrelsen har beslutat att godkänna kommunens medverkan i ett projekt där resenärer via en...
 • Publicerat: 2017-09-14 i Boende, miljö och trafik
  Nu startar arbetet vid Hedda Wisingskolan
  Nu startar arbetet med att höja trafiksäkerheten på Gånsviksvägen kring Hedda Wisingskolan. Vi kommer att göra avsmalning av körfält, hastighetssäkring av gång- och cykelpassager f...
 • Publicerat: 2017-09-05 i Boende, miljö och trafik
  Älg i skogen. Kommunen tar inte längre emot cesiumprover
  Samhällsnämnden i Härnösands kommun beslutade i våras att sluta erbjuda kostnadsfri cesiummätning av viltkött, fisk, bär och svamp. Den som vill lämna in cesiumprover får i fortsät...
 • Publicerat: 2017-09-05 i Boende, miljö och trafik
  Fladdermusholk Inventering av fladdermöss

  Vi vill ha din hjälp att öka kunskapen om fladdermöss i kommunen. Har du fladdermöss i ditt hus, på tomten eller vet du var de håller till?Notera: Rapportera inte om du bara har se...
 • Publicerat: 2017-09-01 i Boende, miljö och trafik
  Gula löv på marken Här lämnar du löv och ris
  Har du löv, jord och gräs kan det lämnas i Kretsloppsparken på Jägaregatan. Parken är öppen vardagar klockan 9-19 och helgfria lördagar klockan 10-14.På Hemabs hemsida kan du läsa ...länk till annan webbplats
Nyheter
Nyhetsarkiv för
Boende, miljö och trafik

Pressmeddelanden från
Härnösands kommun