Nyheter - Boende, miljö och trafik

Nyheter - Boende, miljö och trafik

 • Publicerat: 2017-10-17 i Boende, miljö och trafik
  Tre män som arbetar med den nya Gerestabron Ny bro tar form
  Nu byggs en ny träbro över Gerestabäckens utlopp vid Bryggaren strand. Brofundamenten har gjutits och därefter ska själva bron byggas och kläs i trä.
 • Publicerat: 2017-10-12 i Boende, miljö och trafik
  Tåg vid Härnösand central. Stormöte för Nya Ostkustbanan
  Vinsterna med ett dubbelspår mellan Gävle, Sundsvall och Härnösand är många. Det är kommunerna längs sträckan övertygade om. Fredag den 13 oktober hålls ett stormöte i Gävle under ...
 • Publicerat: 2017-10-10 i Boende, miljö och trafik
  Storgatan i Härnösand. Stopp på Storgatan
  Nu fortsätter fjärrvärmearbetet i centrala stan med en etapp på Storgatan, från cirka 80 meter norr om Pumpbacksgatan och fram till Bergsgatan/Norra Nygränd. Sträckan är helt avstä...
 • Publicerat: 2017-10-06 i Boende, miljö och trafik
  Parkerade bilar på parkeringsplats Ansökan om Parkeringstillstånd för rörelsehindrad som e-tjänst
  Nu kan man ansöka om Parkeringstillstånd direkt på vår hemsida med hjälp av en e-tjänst. Det går att göra en ny ansökan eller en ansökan om förlängning av befintligt parkeringstill...
 • Publicerat: 2017-10-04 i Boende, miljö och trafik
  Storgatan stängs av tillfälligt

  Under kvällen onsdag 4 oktober stängs Storgatan av mellan Nybrogatan och Pumpbacksgatan. Gatan stängs av för fordonstrafik, men gående kan passera. Orsaken är att det ska grävas fö...
 • Publicerat: 2017-10-04 i Boende, miljö och trafik
  Lyktstolpar på Trädgårdsgatan utanför Prismahuset. Bättre belysning på torget skapar mer trygghet
  Efter den senaste tidens oroligheter i centrum satsar Härnösands kommun på bättre belysning på och runt Torget. De befintliga lyktstolparna får starkare ljuskällor och dessutom ska...
 • Publicerat: 2017-10-04 i Boende, miljö och trafik
  Vy mot Ön 2:68 och 2:69 Samråd kring detaljplan Ön 2:68, 2:69
  Ett förslag till detaljplan har upprättats för att ändra markanvändningen studentbostad för att möjliggöra byggnation av en samlingslokal. Det ska även finnas möjlighet att uppföra...
 • Publicerat: 2017-10-03 i Boende, miljö och trafik
  Rondellen i korsningen Gånsviksvägen/Brännavägen. Trafikljus i Gånsviksrondellen
  Under den närmaste månaden blir det begränsad framkomlighet i rondellen vid Gånsviksvägen/Brännavägen. Det är plattorna i övergångsställena som ska bytas ut och arbetet kommer att ...
Nyheter
Nyhetsarkiv för
Boende, miljö och trafik

Pressmeddelanden från
Härnösands kommun