Nyheter - Boende, miljö och trafik

Nyheter - Boende, miljö och trafik

 • Publicerat: 2018-05-14 i Boende, miljö och trafik
  Gatuarbete på Skeppsbron i Härnösand. Gatuarbete på Skeppsbron
  Den närmaste månaden pågår gatuarbete på Skeppsbron, delen mellan Pumpbacksgatan och Bergsgatan. Anledningen är att fjärrvärmeledningarna ska bytas ut.Fordonstrafiken kan passera i...
 • Publicerat: 2018-05-09 i Boende, miljö och trafik
  Fritidsbåtar vid brygga. Båtbottentvätt i Härnösand i sommar
  I sommar öppnar båtbottentvätten vid Härnösands Marina på Kronholmen. Den tvättar båtbotten med helt mekaniska metoder.När båtsäsongen närmar sig vill många motverka att det växer ...
 • Publicerat: 2018-05-03 i Boende, miljö och trafik
  Vägskylt 40 kilometer i timmen. Sänkt hastighet genom Brunne
  Hastigheten genom Brunne samhälle sänks från 50 till 40 kilometer i timmen. Det beslutade samhällsnämnden vid sitt möte den 3 maj.– Det är en åtgärd som har efterfrågats av många. ...
 • Publicerat: 2018-05-02 i Boende, miljö och trafik
  Bil i biltvätt. Tvätta bilen på rätt sätt
  Efter vintern är det många som vill tvätta sina bilar. Tänk då på att använda en riktig tvättanläggning där tvättvattnet tas om hand och renas.I tvättvattnet finns både tungmetalle...
 • Publicerat: 2018-04-30 i Boende, miljö och trafik
  Pumpbacksgatan i Härnösand Del av Pumpbacksgatan stängs av
  Onsdag 3 maj stängs Pumpbacksgatan av för genomfart mellan Storgatan och Norra Kyrkogatan. Anledningen är att fjärrvärmeledningarna ska bytas ut, ett projekt som påbörjades förra å...
 • Publicerat: 2018-04-27 i Boende, miljö och trafik
  Översvämning på Trafikplats Godstjärn. Trafikplats Godstjärn översvämmad
  Som många säkert redan har märkt har Godstjärn svämmat över och Trafikplats Godstjärn, mellan Stigsjövägen och Industrigatan, är översvämmad och avstängd. Där får trafikanterna väl...
 • Publicerat: 2018-04-26 i Boende, miljö och trafik
  Markarbetare med avstängningsskylt vid Härnösands Teater. Gångbanan vid Teatern avstängd
  Gångbanan längs Teaterns vägg mot Storgatan är helt avstängd. Det är fuktproblem på väggen och nu ska orsaken lokaliseras och åtgärdas. Hur länge avstängningen blir kvar beror på v...
 • Publicerat: 2018-04-26 i Boende, miljö och trafik
  Två personer som arbetar med att sätta upp stängsel längs järnvägsspåret. Stängsel sätts upp längs järnvägen
  För att öka säkerheten sätter Härnösands kommun nu upp ett två meter högt stängsel längs järnvägen söder om Härnösand Central. Det är totalt drygt två kilometer stängsel som ska up...
 • Publicerat: 2018-04-24 i Boende, miljö och trafik
  Sanden sopas bort
  Nu är det dags att sopa bort sand och grus från våra gator, cykelvägar och trottoarer. Äntligen kan det bli vår på riktigt.
 • Publicerat: 2018-04-19 i Boende, miljö och trafik
  Blomlådor på gata med bank id logga Ny e-tjänst gällande blomlådor som farthinder på kommunala gator
  Bor du i ett villakvarter och upplever att bilarna kör för fort på gatan utanför?Då kan du ansöka om tillstånd hos Härnösands kommun att få sätta ut blomlådor för att dämpa hastigh...
 • Publicerat: 2018-04-17 i Boende, miljö och trafik
  Järnvägsviadukten i Härnösand. Kommunstyrelsen ger klartecken för att starta arbetet med ny järnvägsviadukt i Härnösand
  Idag tog kommunstyrelsen i Härnösand beslut att ge klartecken till att starta bygget av den nya järnvägsviadukten på Ådalsvägen i Härnösand. Först ska den befintliga bron rivas och...
 • Publicerat: 2018-04-17 i Boende, miljö och trafik
  Havsvatten som sköljer över en sten. Enskilda avlopp inventeras
  Sedan 2011 pågår ett långsiktigt arbete med att inventera enskilda avlopp i Härnösands kommun. I år sker inventeringen runt Kyrksjön i Häggdånger.Det finns ungefär 2 200 enskilda a...
 • Publicerat: 2018-04-16 i Boende, miljö och trafik
  Rörbro som byggs under E4-genomfarten i Älandsbro. Ny gång- och cykeltunnel i Älandsbro
  I samband med ombyggnaden av E4 genom Älandsbro skapas en tryggare och trafiksäkrare passage för de oskyddade trafikanterna. Med en rörbro kommer gående och cyklister att kunna pas...
 • Publicerat: 2018-04-06 i Boende, miljö och trafik
  Spårområdet vid Härnösand central med järnvägsviadukten i bakgrunden. Samhällsnämnden begär extra pengar till ny järnvägsviadukt
  Samhällsnämnden har beslutat att begära extra investeringsmedel på maximalt 40 miljoner kronor hos kommunstyrelsen för att klara av det planerade projektet att byta ut järnvägsviad...
 • Publicerat: 2018-04-03 i Boende, miljö och trafik
  Mobiltelefon och blankett med Nattviken i bakgrunden. Ny e-tjänst gällande läkarintyg vid ansökan av parkeringstillstånd för rörelsehindrad
  Nu finns det en ny e-tjänst som gör det möjligt för läkare att skicka in ett läkarintyg som styrker funktionsnedsättningen i samband med att man söker parkeringstillstånd för rörel...
 • Publicerat: 2018-03-21 i Boende, miljö och trafik
  Rådhuset med en stor snöhög framför. Slask skapar problem på gatorna
  De senaste dagarnas töväder ställer till stora problem på många gator. Därför gör entreprenören NCC i kväll onsdag en insats med alla sina tillgängliga resurser.– Vi har haft en di...
 • Publicerat: 2018-03-15 i Boende, miljö och trafik
  Nybrogatan sedd från Nybron. Fiberarbete på Nybrogatan torsdag kväll
  I kväll torsdag med början klockan 18 ska fibernätet repareras i två brunnar på Nybrogatan, mellan Köpmangatan och Skeppsbron. Vid arbetet i brunnen vid Skeppsbron måste infarten t...
 • Publicerat: 2018-03-14 i Boende, miljö och trafik
  Härnösand medlem i BioFuel Region som ska göra norra Sverige världsledande
  Härnösands kommun ska fortsätta att vara medlem i BioFuel Region. Det beslutade kommunstyrelsen idag. BioFuel Region är en medlemsägd, icke-vinstdrivande organisation som jobbar fö...
 • Publicerat: 2018-03-14 i Boende, miljö och trafik
  Tomtkarta som visar villatomter och redhustomter Klart med havsnära radhus på Lövudden
  Nu är det klart att det blir radhus på Strandängsvägen på Lövudden i Härnösand. Kommunstyrelsen har fattat beslut om att godkänna ett markanvisningsavtal som ger företaget Framfast...
 • Publicerat: 2018-03-12 i Boende, miljö och trafik
  Ett rådjur i vinterlandskap. Anmäl om du hittar utmattade djur
  Allt fler älgar, rådjur och andra vilda djur har svårt att klara vintern. De hittar inte föda och den senaste tiden har ett flertal utmattade och apatiska djur fått avlivas.Situati...
 • Publicerat: 2018-03-09 i Boende, miljö och trafik
  Traktor med snöslunga snöröjer på Kastellgatan i Härnösand. Snöröjningen fortsätter på Bondsjöhöjden
  Förra helgen gjordes akuta snöröjningsinsatser på Bondsjöhöjden och i morgon lördag fortsätter det med Betesvägen.– Vi räknar med att det kommer att ta hela dagen, men om vi hinner...
 • Publicerat: 2018-03-02 i Boende, miljö och trafik
  Närbild på baklastare. Nu röjs Bondsjöhöjden och Gånsviksdalen
  Under helgen kommer två arbetslag att fortsätta med den akuta snöröjningen och nu har turen kommit till två bostadsområden, Bondsjöhöjden och Gånsviksdalen. Gatorna ska hyvlas och ...
 • Publicerat: 2018-03-02 i Boende, miljö och trafik
  Betongbro som rivs. Nu rivs bron över järnvägen i Älandsbro
  Med början nästa vecka kommer vägbron över gamla Ådalsbanan i Älandsbro att rivas. Arbetet beräknas ta cirka fyra veckor och kommer huvudsakligen att ske dagtid måndag-torsdag.Rivn...
 • Publicerat: 2018-03-01 i Boende, miljö och trafik
  Nytt gestaltningsprogram för Härnösand
  Samhällsnämnden beslutade vid sitt möte den 1 mars att ett gestaltningsprogram för Härnösands kommun ska upprättas.– Vi får många bra medborgarförslag om hur olika områden kan gest...
 • Publicerat: 2018-03-01 i Boende, miljö och trafik
  En glad kvinna håller i en hammare. Informationskväll - Allt du vill veta om bygglov
  Ska du bygga ut, bygga om, glasa in eller något annat trevligt? Var med på samhällsförvaltningens informationskväll. Då får du veta allt du behöver om bygglov.
 • Publicerat: 2018-02-23 i Boende, miljö och trafik
  Fordon som snöröröjer en gata. Kommunen tar över snöröjningen för akuta åtgärder
  Härnösands kommun har beslutat att gå in och ta över den akuta snöröjningen och att hålla inne en del av betalningen till entreprenören NCC. Sedan en lång tid tillbaka har kommunen...
 • Publicerat: 2018-02-08 i Boende, miljö och trafik
  En cykel framför Sambiblioteket. Ny cykelled och positivt resultat för samhällsnämnden
  En sammanhängande gång- och cykelbana ska byggas från Storgatan till biblioteket. Det beslutade samhällsnämnden vid sitt möte i februari.Nämnden beslutade också att det blir Svevia...
 • Publicerat: 2018-02-08 i Boende, miljö och trafik
  Vägskylt om vägarbete. Svevia tar över gatuentreprenaden
  Det blir Svevia som tar över gatuentreprenaden från den 1 juni. Det beslutade samhällsnämnden vid sitt februarimöte. Totalt kom tre anbud in och i samarbete med Hemab har tjänstemä...
 • Publicerat: 2018-02-07 i Boende, miljö och trafik
  Två bussar på Nybrogatan i Härnösand Kollektivtrafikmyndigheten krävs på svar i brev från Härnösands
  kommunstyrelse

  Härnösands kommun är inte nöjd med hur Kollektivtrafikmyndigheten agerar och kommunstyrelsen skickar nu ett brev till myndighetens ansvariga politiker och begär svar på tre frågor....
 • Publicerat: 2018-02-05 i Boende, miljö och trafik
  Rådjur i vinterlandskap Mycket snö ger fler viltolyckor
  Det stora snödjupet i Härnösands kommun och i hela Västernorrlands län gör att viltolyckorna ökar. När det blir mycket snö i skogarna söker sig rådjur och älgar till plogade vägar ...
 • Publicerat: 2018-01-31 i Boende, miljö och trafik
  Tobaksmonopolet sett från vattnet. Ny detaljplan ger möjlighet till bostäder och skola på Tobaks
  Tobaksmonopolet har fått nytt liv de senaste åren och nu vill fastighetsägaren kunna använda byggnaderna ännu mer flexibelt. Idag tillåts verksamheter som kontor, butik, restaurang...
 • Publicerat: 2018-01-24 i Boende, miljö och trafik
  Snöröjning med maskiner i Härnösand Snö och tö kan skapa besvär
  Det har kommit mycket snö under natten mot onsdag och det kommande dygnet förväntas regn och plusgrader.– Vår entreprenör kör för fullt, men det kommer att ta några dagar innan all...
 • Publicerat: 2018-01-16 i Boende, miljö och trafik
  Karta över Torsvik med fastigheten Torsvik 6 samt dev al Torsvik 1 markerade. Plan för nya bostäder på Torsvik
  Den som vill tycka till om förslaget har på sig fram till 5 februari.
 • Publicerat: 2018-01-12 i Boende, miljö och trafik
  Vy mot Nattviken med en telefon i förgrunden. Ny e-tjänst gällande läkarutlåtande för ansökan av färdtjänst/riksfärdtjänst
  Nu finns det en ny e-tjänst som gör det möjligt för läkare att skicka in ett läkarutlåtande som styrker funktionsnedsättningen i samband med att man söker färdtjänst/riksfärdtjänst...
 • Publicerat: 2018-01-05 i Boende, miljö och trafik
  Niclas Hälldahl, teknikchef på samhällsförvaltningen. Snöröjningen ska bli bättre
  Väderläget mellan jul och nyår har ställt snöröjningen på hårda prov och många Härnösandsbor har hört av sig till kommunen med frågor och klagomål.
 • Publicerat: 2017-12-29 i Boende, miljö och trafik
  traktorer som arbetar med snöröjning Snöröjning och trafik i Härnösand
  Det har snöat och regnat mycket i Härnösands kommun de senaste dagarna. Läget på vägarna är besvärligt.Det är NCC som sköter snöröjning i Härnösand på uppdrag av Härnösands kommun....
 • Publicerat: 2017-12-20 i Boende, miljö och trafik
  Två bussar på Nybrogatan i Härnösand Subventionerad kollektivtrafik försenas
  Den nya taxan för kollektivtrafiken inom Härnösands kommun kommer inte att införas vid årsskiftet som det var tänkt. Förseningen beror på att frågan har stött på hinder hos Kollekt...
 • Publicerat: 2017-12-15 i Boende, miljö och trafik
  Två cyklister längs en landsväg sommartid Bra dialog om vägsträckan mellan Bondsjö och Brunne
  Hur skapar vi en bra och säker väg för oskyddade trafikanter mellan Bondsjö och Brunne, det som är väg 718? Den frågan diskuterades under ett dialogmöte med allmänheten som Härnösa...
 • Publicerat: 2017-12-06 i Boende, miljö och trafik
  Härnösandshus får direktiv om bygga högre och att bygga i trä
  Kommunstyrelsen i Härnösand vill uppdatera och komplettera ägardirektivet till det kommunala bolaget Härnösandshus. Förändringarna handlar framförallt om frågor kopplade till byggn...
 • Publicerat: 2017-12-06 i Boende, miljö och trafik
  Två vindsnurror med himmlen som bakgrund. Kommunstyrelsen ger klartecken till vindkraftverk på Spjutåsberget
  Härnösand kan få två nya vindkraftverk på Spjutåsberget söder om Härnösand. Det sedan kommunstyrelsen i Härnösand beviljat Härnösands Energi och miljö AB en investering på 77 miljo...
 • Publicerat: 2017-12-06 i Boende, miljö och trafik
  Flygbild över Härnösands norra inlopp. Härnösand stiger - landhöjningen ska bli synlig
  Varje år sker det en landhöjning i Härnösand med ungefär åtta millimeter. På 1300-talet gick vattenlinjen runt Härnön i linje med nuvarande Köpmangatan och på 800-talet gick vattne...
 • Publicerat: 2017-11-23 i Boende, miljö och trafik
  Isbana med skridskoåkare Ny isbana på Mellanholmen
  I vinter blir det en isbana för allmänheten på Mellanholmen. Kommunfullmäktige beslutade i maj om att en centralt belägen isbana ska anläggas och samhällsnämnden har nu beslutat at...
 • Publicerat: 2017-11-23 i Boende, miljö och trafik
  Idéskiss över Nybrogatan i framtiden. Tyréns får göra förstudie för Nybrogatan
  Det blir Tyréns som får göra en förstudie för framtidens Nybrogatan. Det beslutade samhällsnämnden vid sammanträdet den 23 november. Tyréns ska nu arbeta vidare i en process för at...
 • Publicerat: 2017-11-21 i Boende, miljö och trafik
  tre personer på ett tak som lägger takpannor 2,6 miljoner till bostadsbyggande i Härnösand
  Härnösand får 2,6 miljoner i statligt stöd för bostadsbyggande. Det har Boverket beslutat. De sköter detta stöd på uppdrag av regeringen som har infört ett statsbidrag till kommune...
 • Publicerat: 2017-11-16 i Boende, miljö och trafik
  Den halvt nedbrunna Viksjö gamla skola. Saneringen av Viksjö gamla skola påbörjad
  Fastighetsägaren till Viksjö gamla skola har nu påbörjat saneringen efter den brand som drabbade byggnaden i april 2016.
 • Publicerat: 2017-11-13 i Boende, miljö och trafik
  Brasa som brinner i en kamin. Tänd brasan i toppen
  När det blir vinter är det många som eldar i kaminer och spisar. Men det gäller att elda på rätt sätt för att inte sprida hälsofarlig och illaluktande rök. Bland annat ska brasan t...
 • Publicerat: 2017-11-10 i Boende, miljö och trafik
  Mobiltelefon med Nattviken i bakgrunden Ansökan om färdtjänst som e-tjänst
  Allt fler gör sina ärenden hos kommunen direkt här på vår webbplats. Fler e-tjänster är igång och fler kommer. Nu kan man ansöka om färdtjänst direkt via en e-tjänst här på kommune...
 • Publicerat: 2017-11-01 i Boende, miljö och trafik
  Titta på förslagen om Nybrogatan

  Nu finns de tre översiktliga förslagen om hur Nybrogatan kan se ut i framtiden att läsa här på kommunens hemsida.
  De tre konsulterna Tyréns, Sweco och WSP presenterade sina förslag ...
Nyheter
Nyhetsarkiv för
Boende, miljö och trafik

Pressmeddelanden från
Härnösands kommun