2,6 miljoner till bostadsbyggande i Härnösand

tre personer på ett tak som lägger takpannor

Härnösand får 2,6 miljoner i statligt stöd för bostadsbyggande. Det har Boverket beslutat. De sköter detta stöd på uppdrag av regeringen som har infört ett statsbidrag till kommuner för att öka bostadsbyggandet. Bakgrunden är att befolkningen ökar och att Sverige har tagit emot många nyanlända. Med anledning av det ökar behovet av
bostäder.

– De här pengarna kan hjälpa oss att genomföra strategiska
satsningar för bra boendemiljöer i Härnösand. Det kan vara utveckling av Seminariet som kommunen har köpt under året eller att skapa förutsättningar för att andra utvecklingsprojekt  som pågår i kommunen kan bli verklighet, säger Fred Nilsson, kommunstyrelsens ordförande (S).

Boverket delar ut totalt 1,8 miljarder kronor. Umeå är den
kommun i Norrland som i år får det högsta statliga bidraget, 28 miljoner kronor. I Västernorrland har förutom Härnösand även Sundsvall och Örnsköldsvik beviljats bidrag. Sundsvall fick 10,8 miljoner och Örnsköldsvik 1,8 miljoner kronor.

– Det är 199 av landets 290 kommuner som fått bidrag.
Härnösands kommun har under året tagit fram en ny bostadsförsörjningsprogram, bostadsbyggande har tagit fart och kommunen ökar i befolkning. Alla de sakerna är bidragande till att vi är en av de kommuner som fått pengar, säger Karin Frejarö, kommunstyrelsens vice ordförande (MP).