Bättre belysning på torget skapar mer trygghet

Lyktstolpar på Trädgårdsgatan utanför Prismahuset.

Efter den senaste tidens oroligheter i centrum satsar Härnösands kommun på bättre belysning på och runt Torget. De befintliga lyktstolparna får starkare ljuskällor och dessutom ska fyra nya lyktstolpar sättas upp på Torget.

Bytet av ljuskällor på de lägre stolparna på Torget, Köpmangatan, Trädgårdsgatan och Storgatan pågår för fullt. De flesta är redan utbytta och resterande beräknas bli utbytta inom den närmaste veckan.

De fyra nya lyktstolparna på Torget blir högre och har ett mer riktat ljus mot mörka ytor på Torget och parkeringsplatsen nedanför Konsthallen. De är beställda och kommer på plats under hösten.

– Det här är en relativt enkel och snabb åtgärd som vi hoppas ska öka säkerheten och trygghetskänslan i centrum, säger Niclas Hälldahl, teknikchef på samhällsförvaltningen.