Bra dialog om vägsträckan mellan Bondsjö och Brunne

Två cyklister längs en landsväg sommartid

Hur skapar vi en bra och säker väg för oskyddade trafikanter mellan Bondsjö och Brunne, det som är väg 718? Den frågan diskuterades under ett dialogmöte med allmänheten som Härnösands kommun och Trafikverket bjudit in till.

Dialogen är en del i pågående åtgärdsvalsstudie som förenklat kan beskrivas som en metod Trafikverket har för att analysera och beskriva problem i tidiga skeden, innan den formella planeringen av åtgärder startar.

– Tillsammans med Trafikverket vill vi skapa samsyn runt nuläge, brister och problem längs vägsträckan Bondsjö – Brunne, säger Daniel Johannsson, hållbarhetsstrateg på Härnösands kommun.

Målet med den studie som görs är att hitta lösningar som ger en väg med en bra funktion och trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter och resande med kollektivtrafik. Förutsättningarna för boende, rekreation och friluftsliv ska också bli bättre.

– Det var en bra dialog och flera av inspelen ger en mer tydlig bild över var fokus behöver läggas, för Härnösands kommun, Trafikverket och andra aktörer som är delaktiga i planeringen av framtida åtgärder. Exempel på saker som diskuterades var hur vi kan få ner den verkliga hastigheten, förbättra belysningen och se över områden som inbjuder till omkörningar, säger Daniel Johannsson.

Läs mer om vad en åtgärdsvalsstudie är och vilka tänkbara åtgärder som presenterades under dialogmötet i Brunne skolas matsal torsdagen den 14 december: Presentationen som användes vid dialogmötet.PDF (pdf, 1.9 MB)

Har du frågor, kontakta:

Daniel Johannsson
Strateg hållbarhet och infrastruktur
E-post: daniel.johannsson@harnosand.se
0611-34 82 89

Thomas Lundin Larsson
Projektledare, Trafikverket region Mitt
E-post: thomas.lundin-larsson@trafikverket.se
Telefon: 0771-921 921