Eldningsförbudet utökas

Två majskolvar på ett grillgaller.

Det eldningsförbud som råder i länet utökas nu till att även omfatta grillning. Från och med tisdag 10 juli kl 08.00 är eldning utomhus endast tillåten i trädgårdsgrillar och motsvarande anordning på egen tomtmark.

Det innebär att det är förbjudet att:

  • göra upp eld och grilla direkt på marken, även vid fasta grillplatser i naturen.
  • elda och grilla utomhus på campingplatser
  • använda engångsgrillar och stormkök

Med den egna tomten avses egen tomtmark med kortklippt gräs, på behörigt avstånd från skog. Grillen ska vara upphöjd från marken, så att inte strålningsvärmen antänder gräset under. Den får inte stå på brännbart underlag. Släckmaterial måste alltid finnas till hands. Beslutet har fattats på inrådan av länets tre räddningstjänster