Härnösand först i världen med att testa ny flexibel kollektivtrafik

Buss vid hållplatsen Rådhuset

Härnösand blir testmiljö i ett projekt för att utveckla framtidens kollektivtrafik. Kommunstyrelsen har beslutat att godkänna kommunens medverkan i ett projekt där resenärer via en smartphone-app ska kunna beställa resor i ett flexibelt linjenät som ändras utifrån det behov som finns vid varje tillfälle.

Projektet heter Tunnll och bakom idén finns företaget Byberg & Nordin, lokal bussentreprenör, och Skantek AB som utvecklar tekniken. De två företagen står också för merparten av finansieringen tillsammans med statliga bidrag från Sveriges innovationsmyndighet Vinnova.

– Det var naturligt att bjuda in Härnösand till det här samarbetet. Kommunen har sedan tidigare visat god vilja att utveckla en modern kollektivtrafik, säger Tomas Byberg på Byberg & Nordin.

– Det blir otroligt spännande att prova ett helt nytt och världsunikt sätt att köra kollektivtrafik på, säger Fred Nilsson (S), kommunstyrelsens ordförande.

– Vid årsskiftet inför vi avgiftsfri kollektivtrafik. Denna pilotsatsning blir ett komplement för att göra det möjligt för fler att resa hållbart i Härnösand, säger Karin Frejarö (MP), vice ordförande i kommunstyrelsen.