Härnösandshus får direktiv om bygga högre och att bygga i trä

Kommunstyrelsen i Härnösand vill uppdatera och komplettera ägardirektivet till det kommunala bolaget Härnösandshus. Förändringarna handlar framförallt om frågor kopplade till byggnation av bostäder.

– Vi vill öppna upp för att bygga högre hus och lyfter fram att trä blir ett prioriterat byggmaterial säger Fred Nilsson (S), kommunstyrelsens ordförande

– De hus vi bygger ska stå i 100 år och har stor klimatpåverkan och betydelse för vår sociala miljö. Därför betonar vi särskilt en hög ambitionsnivå när det gäller klimatsmarta lösningar och socialt hållbara boendemiljöer, säger Karin Frejarö (MP), kommunstyrelsens vice ordförande.

Härnösandshus ska erbjuda attraktiva, trygga och klimatsmarta och prisvärda hyresbostäder i Härnösands kommun. De ska också äga lokaler för olika kommunala verksamheter. I det nya förslaget lyfts även fram att byggande av nya bostäder måste innefatta ett framsynt tänkande om mobilititet, det vill säga hur vi i framtiden kommer att röra oss till och från vår bostad, vilka slags fordon var använder hur parkeringsplatser och andra installationer ser ut.