Hjälp till att skapa framtidens kollektivtrafik

Buss, linje 24.

Sedan en tid tillbaka är Härnösand testmiljö för ett forskningsprojekt som ska utveckla flexibel kollektivtrafik för framtiden. Nu söker aktörerna bakom projektet personer som vill svara på en enkät för att få mer kunskap om människors resvanor och behov.

– Det skulle betyda mycket för oss om många vill svara på enkäten. Ju fler som svarar, desto bättre underlag får vi, säger Tomas Byberg, vd på Byberg & Nordin som tillsammans med företaget Skantek AB driver projektet.

Projektet heter Tunnll och tanken är att resenärerna i framtiden ska kunna beställa resor via en smartphone-app i ett flexibelt linjenät som ändras utifrån det behov som finns vid varje tillfälle.

Här fyller du i enkätenlänk till annan webbplats (det tar bara några minuter)