Klartecken för vattnet i Fröland, Järsta och Gådeå by

Vattenkran i ett kök.

HEMAB har nu återtagit sin rekommendation att koka dricksvattnet i Fröland, Järsta och Gådeå by.

Rekommendationen att koka vattnet berodde på misstankar om att det kunde ha kommit in föroreningar i ledningarna i samband med ledningsarbeten. Vid sådana misstankar tas två vattenprover oberoende av varandra. Båda provsvaren visar nu att det inte finns något att anmärka på och det är alltså fritt fram att dricka vattnet igen.