Koka dricksvattnet i Fröland, Järsta och Gådeå by

Vattenkran i ett kök.

HEMAB rekommenderar boende i Fröland, Järsta och Gådeå by att tills vidare koka dricksvattnet. Orsaken är att föroreningar kan ha kommit in i samband med arbete på vattenledningarna.

Rekommendationen är en säkerhetsåtgärd i avvaktan på att provtagning visar godkänt vatten. Det går också att hämta vatten från en vattentank som placeras ut vid korsningen E4/Värptjärnsvägen.

Mer information och instruktioner för hur dricksvattnet ska kokas finns på HEMAB:s hemsidalänk till annan webbplats