Kommunen tar inte längre emot cesiumprover

Samhällsnämnden i Härnösands kommun beslutade i våras att sluta erbjuda kostnadsfri cesiummätning av viltkött, fisk, bär och svamp. Den som vill lämna in cesiumprover får i fortsättningen vända sig till andra analysföretag.

Älg i skogen.

Älgjägare som vill mäta cesiumhalten får nu vända sig till andra analysföretag.

Den kostnadsfria cesiummätningen infördes efter Tjernobylolyckan 1986 och året efter lämnades över 1 300 prover in. Antalet prover har därefter successivt minskat och de tre senaste åren har färre än 50 älgköttsprover och bara ett fåtal prover på bär och svamp lämnats in.

Halterna av cesium har också minskat successivt sedan 1986, halveringstiden för cesium-137 är just 30 år. Genom att sluta med cesiummätningar vill Härnösands kommun signalera att det inte längre är farligt för den vanlige kommunmedborgaren att ur strålningssynpunkt äta livsmedel från naturen.

Den som ändå vill göra en cesiummätning får nu alltså vända sig till andra analysföretag.

Några exempel på analysföretag finns här, där du också kan läsa mer om radioaktivt cesium.