Kommunstyrelsen ger klartecken till vindkraftverk på Spjutåsberget

Två vindsnurror med himmlen som bakgrund.

Härnösand kan få två nya vindkraftverk på Spjutåsberget söder om Härnösand. Det sedan kommunstyrelsen i Härnösand beviljat Härnösands Energi och miljö AB en investering på 77 miljoner kronor. De två vindkraftverken kan producera 25 procent av kommunens totala elbehov.

– Det här är en investering som kan bli väldigt positiv för kommunen, både ur ett miljömässigt och ur ett ekonomiskt perspektiv, säger Ingrid Nilsson (V), majoritetsföreträdare i kommunstyrelsen.

– Med de här två vindkraftverket kan vi själva leverera 25 procent av Härnösands totala elbehov. Att så stor del av vår förbrukning täcks av egenproducerad förnybar energi är väldigt positivt, säger Karin Frejarö (MP), vice ordförande i kommunstyrelsen.

Det slutliga beslutet fattas av kommunfullmäktige.