Nu startar arbetet vid Hedda Wisingskolan

Nu startar arbetet med att höja trafiksäkerheten på Gånsviksvägen kring Hedda Wisingskolan. Vi kommer att göra avsmalning av körfält, hastighetssäkring av gång- och cykelpassager för oskyddade trafikanter samt två tillgänglighetsanpassade busshållplatser. Infarten till skolgården kommer att stängas för trafik, utom för godkända transporter.

Arbetet på Gånsviksvägen påbörjas vecka 38 och kommer att pågå till vecka 46. (Från mitten av september till mitten av november)
Vid frågor om arbetet kontakta projektledare Hans Hägglund 0611-348045