Nya bostäder planeras på Kristinagatan och i Solumshamn

Läs mer om detaljplanerna och bostäderna som planeras.

Kristinagatan

Illustration av det planerade bostadshuset på Kristinagatan

På Kristinagatan planeras ett bostadshus med upp till fem våningar. Det ger många lägenheter i ett fint område riktigt nära centrum.

Läs mer om detaljplanen för Kristinagatan

Solumshamn

Ett hus på en bergsknalle

I Solumshamn planeras det för ett antal friliggande bostadshus i en havsnära miljö. Solumshamn ligger ca 7 km från centrala Härnösand.

Läs mer om detaljplanen för Solumshamn