Ny bro tar form

Tre män som arbetar med den nya Gerestabron

Nu byggs en ny träbro över Gerestabäckens utlopp vid Bryggaren strand. Brofundamenten har gjutits och därefter ska själva bron byggas och kläs i trä.

– Det är kommunens 21:a bro, berättar projektledaren Staffan Gilliusson.

Den nya bron knyter ihop strandpromenaden från Kanaludden till Bryggaren strand, men bidrar också till att höja trafiksäkerheten på Solumsvägen.

– Gång- och cykeltrafiken kommer att ledas genom tunneln under Solumsvägen.

Den nya bron beräknas vara klar i mitten av november.