Röd asfalt för första gången

Ångvält plattar till röd asfalt på Storgatan i Härnösand.

Nu läggs röd asfalt för första gången i Härnösand. Det är cykelöverfarten i korsningen Storgatan/Hospitalsgatan som får röd asfalt, totalt tolv meter. Röd asfalt har på många platser allt mer börjat användas på cykelbanor.

– Det är för att göra det tydligare för alla var cykelöverfarten är, säger projektledaren Staffan Gilliusson.

En annan nyhet i projektet är att det blir närvarostyrd gatubelysning där gång- och cykelvägen från Södra vägen korsar Hospitalsgatan, intill Härnösandshus nya bostadshus bakom gamla fängelset. Den normala gatubelysningen är alltid på, men när en cyklist eller gående närmar sig korsningen så ökar ljusstyrkan markant.

Två vägarbetare lägger röd asfalt på Storgatan i Härnösand.